بررسی و تحلیل روایت های کلامی و فلسفی برهان تمانع
47 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » تابستان 1385 - شماره 28 » (26 صفحه - از 119 تا 144)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اثبات یگانگی خداوند متعال برای همه دین‌داران به‌ویژه مسلمانان اهمیتی اساسی دارد. از گذشته تا حال اندیشمندان اسلامی ارایة استدلال‌های متعدّد و گوناگون برای این امر سعی بلیغی داشته‌اند. یکی از این استدلال‌ها که ملهم از آیات قرآن کریم است برهان تمانع است. این نوشته ضمن طرح و بررسی دو روایت کلامی و دو روایت فلسفی از این برهان، به تحلیل مبانی و سنجش قوّت و ضعف آنها پرداخته و در نهایت، به جمع‌بندی مطالب و معرفی جامع این برهان کرده است. از نظر نگارنده، این برهان همچنان برهان استواری برای اثبات مطلوب است. کلید واژه: توحید، ربوبیت، توارد دو علت، ترجیح بلامرجح، وحدت عالم. یکی از براهین ذکر شده برای اثبات‌یگانگی خداوند متعال، برهان تمانع است. این برهان از قرآن کریم لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا (انبیاء، 22) الهام گرفته شده و روایت‌های گوناگونی پیدا کرده است. این نوشته درصدد است صرف‌نظر از دلالت تفسیری و قرآنی این برهان، برخی از مهم‌ترین روایت‌های آن‌ را گزارش کرده و ضمن بررسی و جمع‌بندی آنها در حدّ توان خود کامل‌ترین صورت‌بندی را معرفی کند. _______________________________ * استادیار گروه فلسفة دانشگاه قم